Allmänna villkor

Our general terms are only available in swedish. 

1. Köp

Produkterna på denna webshop distribueras av Handelshuset i Karlskrona KB.
Produkter kan innehålla bilder på extrautrustade modeller, äldre modeller eller ändrade modeller.

Vid beställning träffas avtal om köp först när Handelshuset i Karlskrona KB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Handelshuset i Karlskrona KB´s databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Handelshuset i Karlskrona KB har ägande och återtagade rätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.
Vi förbehåller oss rätten att neka och ändra beställningar beroende på omständigheter såsom orders från utland, avvikande leveransadresser, fraktmöjligheter, slutförsäljning eller prisändringar.

2. Pris

I priserna ingår svensk moms med 25 %. Samtliga priser redovisas exklusive fraktavgift om inte annat anges. Fraktkostnaden redovisas när ni kommer till kassan. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Handelshuset i Karlskrona KB inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Ändring av fraktpriser kan dock krävas av andra skäl, se nedan.

3. Leveranser

Aktuell leveranstid hittar du under produkterna på sidan. Normal leveranstid är inom 5 (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning för lagerförd vara. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre, vanligtvis inom 7-14 dagar. Skriv en kommentar tillsammans med din order om du vill bli kontaktad för mer info eller ring in din beställning om du behöver närmare besked om leveranstid. Skulle leveranstiden falla utanför det som anges och du vill har du all rätt att avbeställa varan utan kostnad. Inga pengar debiteras före vi kontrollerat din beställning och leveranstiden.
Vi förbehåller alltid oss full rätt att neka leverans om verklig fraktkostnad skilljer väsentligt från angiven i denna webshop. Inga beställningar debiteras beställaren förrän vi är överens om beställningen och eventuella nya fraktpriser.
Vid order av produkter som ej finns i vårt eget lager, vilket är merparten av våra produkter, kontaktar vi aktuell leverantör och återkommer med leveransbekräftelse och debitering av er order, först efter vår leverantör kunnat ge oss detta.

Transportrisken
Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss. Skadat gods. När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till schaffören. OBS! Chauffören måste notera på din kopia av fraktsedeln att han bekräftar skadan! Detta är oftast en förutsättning för att ersättning för skadan ska lämnas av speditören eller Handelshuset i Karlskrona KB. OBS!
Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vid transportskador skall varan antingen skickas tillbaka, bytas eller repareras. I de fall vi kommer överens om reparation skall offert inkomma från verkstad inom rimlig tid från skadan. Normalt 3 månader.

Ej utlösta order 
Löser du inte ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 2x gällade fraktkostnad + 200 SEK i administrationskostnader, detta gäller även för produkter som vi erbjuder fraktfritt.

4. Betalning

Handelshuset i Karlskrona KB redovisar priser inklusive moms. Avgift för frakt och ev. postförskott tillkommer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer om så inte framgår av produktens beskrivning.

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Swish - Swisha din betalning antingen i samband med order eller kontakta oss för leveransbekräftelse före betalningen. Observera att vi behöver meddelande från dig via mail/telefon när betalning är via Swish är gjord då Swish ej meddelar oss när vi erhåller sådan betalning.

Bank/Kreditkort - Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid. För att skydda oss och våra kunder mot kortbedrägerier kontrolleras alla kortbetalningar via 3DSecure. Alla transaktioner skickas via SSL ( Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs mycket säkra. Vi förbehåller oss rätten att neka kortbetalningar och ändra till förskottsfaktura.

Förskottsfaktura - Efter ordern kontrollerats och godkänts av oss skickas förskottsfaktura via angiven mailadress. När betalning är oss tillhanda administreras ordern vidare. Vissa produkter kan även avtalas om handpening/delbetalning vid order och slutbetalning vid avhämtning eller före hemleverans.

Avbetalning - Tillsammans med Resurs Finans och Wasa Kredit AB erbjuder vi Dig möjligheten att ansöka om räntefri avbetalning, blancolån eller större fordonlån. Kontakta oss för aktuell ränta/månadskostnad. När Du handlar kan Du välja mellan olika kreditvillkor. Dessa kreditvillkor går oftast ut på att dela upp inköpet på flera betalningar till ingen eller en låg ränta under en bestämd period. Även om Du valt att dela upp ditt inköp på flera delbetalningar kan Du när som helst slutbetala skulden i sin helhet. Du får svar på dina ansökan direkt och avtal skickas därefter per post till dig för underskrift. Leverans sker efter signerat avtal kommit Handelshuset i Karlskrona KB tillhanda.
Grundkraven för att ansöka om avbetalning är att du:
- skall vara över 20 år
- skall vara fast anställd eller ha en fast inkomst
- skall ha en inkomst av tjänst överstigande 120 000 kr per år
- inte skall ha några betalningsanmärkningar

Återbetalningar
Ev. återbetalningar görs endast till bankkonto, person- konto eller bankgirokonto, ej via avi.
Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

5. Reklamationsrätt

Handelshuset i Karlskrona KB säljer produkter med 36 månaders reklamationsrätt till privatkunder. Reklamationsrätten omfattar alla ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns vid leverans, samt fel som kan härledas till fabrikationsfel. Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Lek- eller tävlingsfordon omfattas ej av reklamationsrätt, endast funktionsgaranti vid leverans, med vissa undanag, kontrollera informationen om varje enskild produkt. Reklamationsrätten gäller ej företag, dock gäller oftast en garanti från våra leverantörer och tillverkare även för företag.
Vid fel på vara åligger det dig som köpare att ställa varan till vår verkstads förfogande, eller efter särskild överenskommelse, annan verkstad, för att fel ska kunna åtgärdas.
Garanti omfattar normalt aldrig korrossion, skador som uppstått pga oaksamhet, misskötsel eller liknande. Den förfaller normalt om fordonet ändrats eller trimmas utan tillstånd från tillverkare. Garanti gäller ej heller slitagedelar eller förbrukningsdetaljer.
Ersättning för transporter eller utebliven arbetsinkomst ingår ej i garantin.
I händelse av fel kontaktar ni vår kundtjänst på telefon 0455-22100 enligt öppettider alternativt via e-post: info@eumoppenomc.se
Vid eventuella tvister följer vi alltid rekommendationer från ARN, Allmänna Reklamationsnämnden.

6. Ångerrätt & Returnering av varor

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Handelshuset i Karlskrona KB tillämpar distansavtalslagen. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt, se nedan under rubriken "Så här gör du en retur". 

Vid åberopande av Ångerrätt vill vi att följande beaktas:
- Meddela till Handelshuset i Karlskrona KB  inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den.
- Returnera varan inom 14 dagar från det att du meddelat att du önskar returnera enligt "Ångerrätten"
- Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej förstörd eller skadad i annat fall görs avdrag för värdeminskning och reparation.
- Returnera varan i produktkartongen med det avsedda inneremballaget, ytteremballage måste i de flesta fall användas
- Varan ska vara komplett.
- Ångerrätten omfattar ej företag.
- I de fall vi godkänner retur av registrerat fordon, där tjänsten "nyregistrering" ingår, debiteras en registreringsavgift på 700 kr. Retur av registrerade fordon nekas vanligtvis om du som köpare ej åberopat ångerrätten inom 14 dagar från dagen efter beställningen gjordes.

OBS! Vid beställning av registrerade fordon genomförs tjänsten "nyregistrering" av fordon, vid beställning av registrerat fordon godtar du som beställare även att ångerrätten på 14 dagar beräknas på sådan beställning dagen efter beställningen gjordes. Ex. på registrerade fordon är EU-moped klass 1 eller Motorcykel.
I de fall ni vill se ett fordon före köp, hänvisar vi er istället till att ta telefonkontakt för att utreda möjligheten att se önskad modell i verkligheten.

Är du osäker på ditt köp, kontakta oss och fråga vad som gäller för just den produkt eller modell som du är intresserad av - vi vill gärna klargöra alla frågor du som kund till oss kan tänkas ha om våra produkter före du tar ett beslut om köp.

Handelshuset i Karlskrona KB förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera kostnad för de saknade delarna. I de fall produkten ej kan kompletteras kan returen komma att nekas.

Så här gör du en retur: 
Sänd din vara enligt anvisningarna ovan till:
Handelshuset i Karlskrona KB, Kummelvägen 2, 371 61 Lyckeby.
Var noga med att tydligt ange ditt namn, ordernummer, adress, telefonnummer och ett komplett kontonummer när du sänder en produkt till Handelshuset i Karlskrona KB. Kontakta Handelshuset i Karlskrona KB för anvisningar när det gäller transport av tyngre gods.

7. Reklamation

Handelshuset i Karlskrona KB eller ombud besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att åtgärda felet. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören vid mottagandet av varan eller till Handelshuset i Karlskrona KB inom sju (7) dagar från och med mottagandet av varan." Dolt fel: Anmäls till Handelshuset i Karlskrona KB inom tre (3) dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad repareras i första hand, byter ut den mot en ny eller betalar tillbaka pengarna samt fraktkostnaden. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.

8. Registrering

Genom registrering intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga.
Genom att registrera dig på vår hemsida godtar du att vi skickar information om relevanta kampanjer, nyheter eller erbjudanden via email eller post.

9. Tack så mycket för er tid, vi finns för dig!