Skriv ut

ATV, fyrhjuling & Quad - Vad gäller?

ATV, fyrhjuling & Quad - Vad gäller?

Traditionellt har ATV och Quad eller fyrhjuling som de också kallas registrerats som terränghjuling. Problemet med denna registreringsform är att fordonet i grunden ej får köras på allmänna vägar. Därför har MC-registrering blivit mer och mer vanlig, dessa får då köras på allmänna vägar av föraren med antingen bil eller MC-körkort. Nedan finns mer ingående information av vad som kan vara bra att tänka på när man väljer registreringsform. Tänk på att inte alla märken finns i alla registreringsformer.

Vägregistrerad (MC-registrerad)
I terräng endast med markägarens tillstånd och för att utföra en arbetsuppgift.
15 år - registrerad som EU-moped klass 1 (EU45), max 50cc16 år - registrerad som lätt motorcykel, max 125cc
18 år - registrerad som MC, max 20 hk.
MC-registrerad fyrhjuling har inga begränsningar på toppfart eller slagvolym. Effektstrypningarna är vanligtvis konstruerade på ett sätt som gör att dom enkelt kan tas bort, men detta är givetvis inte godkänt.
Registreringsskylt monteras likt som på vanligt motorcykel.
Skattekostnad per år ca 200 kr.
Besiktning först fyra år efter första påställningsdatumet, därefter varannat år.

Terränghjuling (Terrängregistrerad)
I terräng endast med markägarens tillstånd och för att utföra en arbetsuppgift.
Från 18 år för innehavare av bilkörkort taget före år 2000. Har man tagit körkorten efter år 2000 krävs ett särskilt förarbevis för att få framföra fyrhjuling registrerad som terränghjuling.
Registreringsskylten är i form av ett klistermärke. Fordonstypen är besiktnings och skattefri, men skall försäkras.
Tänk på att det kan bli problem med försäkringsersättning vid en olycka på allmän väg.

Oregistrerad
En oregistrerad fyrhjuling är att jämföra med en cross. Den får inte framföras annat än på inhängnat område och med tillstånd av markägaren.Ägare eller målsman ansvarar för var och av vem en oregistrerad fyrhjuling framförs.

Traktor B
Inga effektbegränsningar, men toppfarten är strypt till 50 km/h. I övrigt samma regler som för en traditionell traktor.Regler för passagerare. ATV-modell som kan registreras som både Terränhjuling och MC är aldrig godkänd för passagerare.

Traktor A
Godkänd att framföra för innehavare av AM-körkort från 15 år. Inga effektbegränsningar, men toppfarten är strypt till 50 km/h.

Momsavdrag på inköpspriset
Kring detta debatteras det flitigt, de som mest bestämt hävdar att MC-registrering av fyrhjuling skulle göra att momsen inte kan dras av är förmodar vi de som inte har möjlighet att erbjuda en ATV med denna registreringsform.
EU-Moppen & MC erbjuder alla registreringsformer och vi vill på detta sätt informera om vår åsikt och den information vi har om detta.
Rätten till momsavdrag ska bedömas utifrån mervärdesskattelagen och EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv som säger att en vara, som används såväl privat som i samband
med yrkesmässiga transaktioner som är momspliktiga, föreligger full avdragsrätt för den ingående moms som erlagts vid inköpet.
Det har EG-domstolen slagit fast i en dom i mål C-97/90 (Lennartz)
Kammarrätten i Sundsvall har fastslagit just detta i en dom från 2004 och dessutom att momsavdragrätten gäller även om varan används även privat.
Ladda ner ett sammandrag av detta genom att klicka här!

Denna information avses som en vägledning med reservation mot regeländringar och felskrivningar.

 


momsavdrag_FYRHJULING_ATV_SKOTER.pdf